افتتاح بند كمال خان گام بزرگ

افتتاح بند كمال خان گام بزرگ

در دفاع از حق گذار افغانستان بشاهراه ترقى! 

درست دو روز بعد از ( ٢٢ ) مارچ روز جهانى اب ، افتتاح بند كمال خان گام بزرگ در مهار ساختن ابهاى افغانستان و دفاع از حق گذار كشور بشاهراه ترقى است ، كه به تمام مردم افغانستان ومنجمله هموطنان عزيزنيمروزى ما ، مبارك باد!

 

هر پنج حوزه آبی ما، فرزندان آسمان و کوه های پر غرور افغانستان میباشند . موقعیت جیوپولوتیک هلمند و دریا های ما باید مبین اهمیت جیوپولوتیک کشور باشند و هست و بود وطن در گرو برخوردخردورزنه، عقلگرایانه و مواظبت ازآبها خواهد بود..

چنانچه متخصصان سازمان ملل متحد متحد گفته اند، «صلح، توسعه و حفاظت محیط زیست غیر قابل تجزیه است» و بازسازی، انکشاف، توسعه پایدار، صلح و ثبات و ... بستگی به مدیریت دقیق آب دارد و ناکامی درین عرصه حیاتی، هست و بود افغانستان را زیر سوال جدی قرار میدهد..

بر طبق تحقیقات موسسات معتبر بین المللی افغانستان (75) ملیارد متر مکعب آب دارد که تنها (30) فیصد آنرا استفاده و متباقی تا (60) فیصد به همسایه های حریص و طماع ایران و پاکستان سرازیر میگردد. بر حسب معاهده هلمند (1973 م) جانب ایران (26) متر مکعب فی ثانیه، مستحق میباشد واظهرمن الشمس است که درین چهاردهه اخیر تا به سه چند را دریافت نموده است واگر حد اقل قیمت آب را محاسبه نماییم، ايندو همسايه تا چند صد ملیارد دالر مقروض افغانستان میباشد

از قرار معلوم وبه شهادت تاریخ جنجال آب با ایران بعد از انقراض امپراطوری درانی مطرح گردیده و در صد سال اخیر و از گلداسمید (1871 م) و تا مکماهون و در دوره بعدی و رژیم های شاهی هردو کشور، به معاهده (1973 م) هلمند که توسط صدراعظمان فقید دو کشور (امیر عباس هویدا و موسی شفیق) در کابل امضا گردید، رژیم حقوقی آن مشخص و تا کنون نافذ میباشد.

در احوال پر منجلاب کنونی معقولترین و عملی ترین روش که متضمن منافع افغانستان و دو کشور همسايه و رفتن بطرف صلح و ثبات میباشد، وداع با سیطره جویی ها و تمکین به همین معاهده است، که با قواعد بین المللی در مورد آب دریا ها و میثاق بین المللی (1997 م) سازمان ملل متحد سازگاری دارد وراه رفع و بررسی اشکالات در مواد پنجگانه آن مشخص گردیده است.

پاشنه آشیل ما درین مبارزه مرگ و زندگی، فقدان اقتدارملی ، متکی به حاکمیت قانون و قوای مسلح نیرومند ملی میباشد، متاسفانه تاكنون مفاهیم هیدورپولوتیک، پالیسی آب و دفاع از منافع ملی به موسسات ذيربط دولتى و دستگاه دیپلوماسی كشور بسيار كمرنگ است.

.

در احوال پر آشوب کنونی که افغانستان آماج جنایات علیه بشریت، تداوم جنگ اعلام ناشده پاکستان و دسایس ایران قرار دارد و سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس بر زخم های ناسور ما نمک پاشی مینماید، باید وطندوستان به اتکا بر مصالح کشور و چنگ زدن به منافع ملی، در دفاع از:

:

- حق گذار افغانستان به شاهراه انکشاف و ترقی

- صلح دايمى ، پايدار و ثبات

حق حاکمیت ملی و مصالح علياى افغانستان،

، احترام به منافع مشروع همسايه ها

دفاع از مهار ساختن ابهاى كشور،

صداى شانرا بلند و متقرب نمايند ،

 

با حرمت

شوراى رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات ، رئيس انجمن

 

 

لوستل شوی 407 ځله Last modified on شنبه, 07 حمل 1400 19:50