روز جهانی حقوق بشر و تراژيدى ان در افغانستان

روز جهانی حقوق بشر و تراژيدى ان در افغانستان

چرا روز جهانى حقوق بشر براى افغانان و افغانستان دارايى اهميت حياتى است ؟


براى اينكه مندرجات اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در آن به حفظ كرامت انسانى در راستاى حق زندگى ، آزادى ، برابرى ، برادرى ، مساوات ، عدالت ، آزادى وجدان ، دين و انديشه بحساب حق ذاتى انسان ، بدون هر نوع تبعيض و تمايز ، مسجل گرديده و در ميثاقها و اسناد بعدى تكميل شده است با تاريخ ، ارزشهاى فرهنگى و دين و آيين مردمان شرق ، حوزه تمدنى و كشور كهن و باستانى ما همخوانى دارد .
تحقق اين اصول دستيآبى بحقوق و آزاديهاى انسانى را ميسر ميسازد و اعمال حق حاكميت ملى را كه بطور انحصارى بمردم تعلق دارد ، را ضمانت مينمايد .
بدينرو ، كماكان براى مردم افغانستان مبرميت خاص دارد .
تاكنون هيچ دليل مقنع در توضيح مخالفت و يا تناقض معيار هاى مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر را با اصول بنيادى دين مقدس اسلام ارائه نگرديده است .
البته استفاده ابزارى و با معيار دوگانه ازاين اعلاميه و يا نقض صريح و خشن احكام آن توسط مدعيان غربى نميتواند برهان قاطع نفی مواد سى گانه اين اعلاميه جهانشمول گردد .
در سال قبل وزمان تسلط دولت جمهورى اسلامى ، بمناسبت روز جهانى حقوق بشر ، با بدعت و سنت شكنى نوشتيم كه :
« از روز جهانى « نقض خشن » حقوق بشر بايد « تجليل » نمود !
و در« روز ملی قربانیان جنگ » به اين حقيقت تلخ اعتراف نمود كه :
ما با تداوم تراژيدى ، فاجعه و نقض مستدام حقوق بشر مواجه هستيم .
حدود نيم قرن مى شود كه ، افغانستان با نقض مستدام حقوق بشر مواجه است و كشور ما در دو دهه اخير و در سايه تسلط « حاميان » اعلاميه حقوق بشر به « قبرستان » ارزشهاى حقوق انسانى مبدل گرديده است و تمام موارد سى گانه مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر به درجات مختلف در افغانستان نقض و با تهديد مواجه است .
با كمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حالت خوفناك " نقض مستدام حقوق بشر "
( continuing human right violation ) را مستولى ساخته است . دوام جنگ خانمانسوز ، حملات انتحارى ، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، كشتار اهالى ملكى و حمله بر تأسيسات ملكى موسسات خيريه خارجى و ...و وقوع روزمره جرايم هولناك كه مطابق به احكام ميثاقهاى جهانى و منجمله كنوانسيونهاى چهار گانه ژينو :
- جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت رديف بندى گرديده اند كه :
- دولت ، قواى نظامى ناتو و امريكا ، طالبان و گروه مسلح دهشت افگن القاعده و داعش و ...
هر كدام و البته با تفاوت ها در رابطه ملزم و مقصر ميباشند .
تراژيدى افغانستان ، داستان غم انگيز نقض مستدام حقوق بشر ميباشد كه با شدت و در اشكال متفاوت تداوم دارد و كشور ما را به بزرگترين قربانى ارزشهاى آن مبدل ساخته شده است .
و اما امسال و در عروج دوباره امارت اسلامى طالبان كه اعلاميه جهانى حقوق بشرو ميثاقهاى جهانى ناشى ازآنرا قبول ندارند و حتی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز تمکین ندارند ( که این موضوع یکی از دلایل سازمان ملل متحد در عدم برسمیت شناختن دولت دفکتوی طالبان است ) ، بمناسبت اين روز جهانى چه ميتوان گفت ؟
درين چندماه تسلط طالبان نبود جنگ و كساد شدن بازار تابوت فروشان مايه شادمانى است و اما :
به اين حقيقت تلخ بايد آگاه بود كه :
افغانستان تا رسيدن به صلح واقعى و پايدار كه با مفاهيم ازادى ، مصؤنيت و عدالت پيوند دارد ، فرسخ ها فاصله دارد .
بحران بزرگ حقوقى ، فقدان مشروعيت ملى و بين المللى و نبود دولت مسئؤل و مورد شناخت رسمى جهانى زمينه ساز مشكلات بزرگ گرديده است .
عدم وضاحت در مورد نظام حقوقى طالبان و تاكيد عام بر تطبيق شريعت ، موضوع حاكميت قانون و حاكميت ملى را زير سوال برده است .
حق زندگى ( حق حيات ) افغانان ( بمثابه اساسى ترين و بنيادى ترين حق بشر ، حق ذاتى و طبيعى بشر ) كه در حقوق اسلام ، شامل حق الهى تعريف گرديده و اساس فلسفه حقوق بشر را تشكيل ميدهد ، در معرض نابودى قرار دارد :
خطر سقوط اقتصادى در حاليكه افغانستان با آفات و بليات جانكاه و وايروس كرونا مواجه است از وقوع فاجعه هولناك بشرى در افغانستان هشدار ميدهد .
همين اكنون ( ٨ ، ٣١ ) مليون انسان در تحت فقر و ( ١٣ تا ١٤ ) مليون در معرض قحطى و هلاكت قراردارد .
در چنين شرايط حقوق نصف نفوس جامعه ( زنان ) زير سوال رفته و بخش هاى بزرگ آنان از حق كار ، تحصيل و اشتراك در حيات سياسى جامعه محروم گرديده اند .
فاجعه غم انگيز بيرون شدن صد ها هزار افغان از كشور شان و احوال دردناك بيجاشدگان داخلى ، تداوم حملات انتحارى داعش و كشتار اهالى ملكى ، قتل ها ، تخويف و تهديد ها گوشه هاى ديگر تراژيدى حقوق بشر در افغانستان است .
بررسی اتهامات و حوادث نقض حقوق بشر ایجاب مینماید که سازمان ملل متحد ، موسسات بین المللی و دیدان جرایم بین المللی در افغانستان حضور فعال داشته باشد .
بدون شك تحقق ارزشهاى حقوق بشر در افغانستان آرمان بزرگ تاريخى و ملى است كه تحقق آن مستلزم تلاش گسترده و دوامدار مدافعان حقوق و آزادى مردم مى باشد و بايد در دفاع از حق و حقوق مردم صداى خود را رساتر بسازيم .
دفاع از حق حيات و زندگى افغانان در دستور كار قرار دارد . انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درك از همين واقعيت تلخ ، از « جامعه جهانى » كه تراژيدى افغانستان محصول مداخله و تجاوز شان و مكلفيت اخلاقى (Moralobligation ) شان در قبال افغان و افغانستان اظهر من الشمس است ، خواستار كمك هاى عاجل و وسيع بشرى به مردم افغانستان مى باشد.

با حرمت

شوراى رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

 

لوستل شوی 231 ځله