Print this page
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند!

تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند!

محمد عالم افتخار 

ادامهِ (ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!ـ تیکه 3) 

  • قرار معلوم دشوار فهمی هایی در خطِ فکری اساسی این بحث؛ وجود دارد که تا حد بالایی ناگزیر میباشد
  • بقیه در ضمیمه
لوستل شوی 1687 ځله Last modified on دوشنبه, 15 میزان 1398 19:56