افسانه جوانمرد قصاب

افسانه جوانمرد قصاب

نوشته کریم پوپل

در ولسوالی بلخ شریف زیارت وجود دارد که مردم آنرا بنام جوانمرد قصاب میگویند. در کنار این زیارت درخت خشکیده مملو از هزاران میخ وجود دارد. طوریکه مردم زمانیکه دندان درد میشوند غرض آرام ساختن درد در درخت میخ را می کوبند  بدین ترتیب روحاً تلقین میشوند که درد دندان شان کم میشود.

 

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 107 ځله Last modified on یکشنبه, 25 ثور 1401 19:50