سیر موسیقی آماتور در افغانستان

سیر موسیقی آماتور در افغانستان

نوشته کریم پوپل

مقدمه : برای نخسین بار رادیو در سال ۱۳۰۷ درزمان امان اله شاه تاسیس شد.ولی هنر مندان آن حرفوی و از خرابات بودند. مردم آهنگها را شنیده پیش خود زمزمه کرده با موسیقی آشنا می گردیدند. تا آنکه میرمن پروین ، میرمن آزاده ، ضيأ قاريزاده (كبوتر)، عبدالله ريحان ، گل احمد شيفته، جليل زلاند، امين آشفته، غلام نبي آزرده، پران نات غنيمت، رحيم ساربان، حسين ارمان، پيكان (داكتر زبير ابوي)، حيدر رنگين، ابراهيم نسيم، كريم زياركش، عيسي خمار، حفيظ الله خيال و کریم شوقی از میان مردم وارد رادیو افغانستان شدند

ادامه در صمیمه

لوستل شوی 1894 ځله