جمال الدین افغانی درشهرک یهودی

جمال الدین افغانی درشهرک یهودی


امین الدین »سعیدی ـ سعید افغانی«
والیت »حبرون« یا » خلیل« از جملهء
بزرگترین وزیبا ترین شهر های فلسطینی
است، که در نزدیک رود اردن ، در فاصله
30 کلیلو متری جنوب بیت المقدس اولین
قبلهء مسلمانان در کشور اسرائیل فعلی
موقعیت دارد

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1771 ځله Last modified on یکشنبه, 07 دلو 1397 15:16