د پوهنیار استاد بشیرمومن د علمي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي هڅو او زوکړې په ویاړ نمانځ غونډه:

د پوهنیار استاد بشیرمومن د علمي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي هڅو او زوکړې په ویاړ نمانځ غونډه:


دا پرتمینه غونډه  پر (۲۰۱۹) زیږدیز کال د اکتوبر میاشتې پر(۵) نیټه د استاد بشیرمومن د علمي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي  هاندوهڅو او نیکمرغه زوکړې په ویاړ د دوستانو او یارانو له خوا جوړه شوې وه.  د دې غونډې په جوړولو کې د تولنیزو علومو د انستیتوت  پخواني استادانو، په هالند کې د دفاع وزارت یو شمیر ژباړونکو او د کیهان ټولنې غړیو او د استاد بشیر مومن نږدې دوستانو په کې فعاله ونډه درلوده

نور په ضمیمه کې ولولئ

لوستل شوی 1913 ځله Last modified on یکشنبه, 28 میزان 1398 20:39