نوروز

نوروز

فقیر احمد عزیزی غزنوی
نوروز ای الهۀ دوران خوش آمدی
با موج گل بشانهٔ توفان خوش آمدی

نوروز شگفت انگیز فرا میرسد!
نوروز زیبا ترین و کهنترین جشن مردم ماست، نوروز را گرامی میداریم و برای تجلیل از نوروز جشن پرشکوهی آماده میسازیم .
آنگاه که در سرزمین دلهای غمبار ما گلهای امید جوانه میزند نوروز است، نوروز شگفت انگیز برای زندگی به ما، پایداری و توان می بخشد، نوروز دلهای غمگین را شاد و زمین یخزده را گلباران میکند، نوروز را با اندیشه ها و آرزو های نو آغاز کنیم

.
نوروز یک جشن طبیعی و عنعنوی در تمدن و فرهنگ سرزمین ما از هزاران سال پیش است، نوروز جشن شادی مردم ما برای سال نو سالی پر از عشق و محبت نسبت به همدیگر و زیبایی های طبیعت است. نوروز دریچهٔ بسوی خداست، نوروز از آغاز جهان وجود داشته و تا پایان جهان وجود دارد، نوروز پیش از پیدایش ادیان و مذاهب آغاز گر بهار و سال نو بوده و بعد از نابودی ادیان همچنان آغاز گر بهار و سال نو میباشد.
هیچ دین و آیینی اهلیت و صلاحیت تحریم نوروز را ندارد، نوروز فراتر، گرامی تر و مقدستر از همه ادیان است. نوروز و بهار را خدا آفریده و ادیان ساختهٔ دست انسان است.
در روز نوروز، تعهد می کنیم که حال خود را به بهترین حالات برگردانیم، هر جا که باشیم و هر چه نیکویی در حال ما باشد، نیکوتر از آن هم هست، باتوجه به اینکه دگرگونی هر پدیدۀ در عالم، به دست انسان است و همه تحول ها با ارادۀ انسان انجام می گیرد، اگر انسان بخواهد در وضعیت جامعۀ خود، کشور خود و زندگی خود تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند، تحول اخلاقی و درونی، رفتن به سوی صفا و انسانیت. 
نوروز شکوهمند و باستانی نماد پیشینۀ درخشان فرهنگ غنی و انسانی نیاکان ماست، جشن نوروز علی الرغم مخالفت های مذبوحانۀ دشمنان آشتی ناپزیر فرهنگ و مردم ما، در سده های ممتد بر همه جشن های دینی و غیر دینی جهان برتری داشته و دارد.
نوروز یک جشن جبری دینی و سیاسی نیست، نوروز یک جشن کاملا طبیعی و مردمی است، نوروز جشن شادمانی زمین و زمان و فضا ست، نوروز جشن آفتاب است، نوروز جوش شگفتنی ها و دوباره زنده شدنهاست، نوروز مبین خویشاوندی انسان با طبیعت است، نوروز هویت ما ست، جشن نوروز و بزرگداشت نوروز و گرامی داشت سنتهای آن با احساس و اندیشۀ ما پیوند ناگسستنی دارد.
جشن نوروز از لحظۀ اعتدال بهاری آغاز میشود، اعتدال بهاری در نیمکرۀ شمالی زمین به لحظۀ گفته میشود که خورشید از صفحۀ استوای زمین میگذرد و به سوی شمال فضا میرود این لحظه لحظۀ اول ماه حمل نامیده میشود و در تقویم خورشیدی روز اول حمل مطابق با 21 مارچ تقویم میلادی است.
نوروز در بیشتر کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز، شبه قارۀ هند و بالکان جشن گرفته میشود و به تدریج دامنۀ جغرافیایی حوزۀ نوروز بیشتر می شود، جغرافیای پهناور نوروز و همزمانی آن با بهار طبیعت در نیمکرهٔ شمالی و پیشینهٔ باستانی آن و تأکید جشن نوروز بر نوعدوستی و مهرورزی در میان جهانیان، باعث توجه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به نوروز شده است.
نوروز جشن زایش و رویش است، نوروز خالق شور و شوق و سرور و نشاط و جنبش و جهش است، نوروز اول روز از زمانه و فلک را آغاز گشتن است، نوروز آغاز زندگی ست و شروع هر پدیدهٔ مهمی به همین روز منسوب است، نوروز بزرگترین آغاز و بزرگترین جشن، با اصیل ترین سنت ها و مراسم جاویدانه است. 
مردم در جشن نوروز به دیدن یک دیگر می روند و سال جدید را تبریک می گویند و کینه و کدورت را کنار می گذارند و بهار و سال نو را که با نوروز آغاز میشود با امیدها و آرزوهای نیک و مهر و محبت و صفا و صمیمیت تجلیل مینمایند.
 
هر روز تان نوروز 
نوروز تان پیروز
فقیر احمد عزیزی غزنوی
تورنتو    کانادا

لوستل شوی 1633 ځله