انتشار رباعيات آيت الله خمينی به زبان پشتو

انتشار رباعيات آيت الله خمينی به زبان پشتو

صبورالله سياه سنگ

نويسنده افغان

رباعيات آيت الله خمينی

رباعيات آيت الله روح الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، به کوشش نجم الرحمان مواج، نويسنده، شاعر، ويراستار و ادبيات شناس افغان و به همت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در پيشاور، پاکستان، به زبان پشتو ترجمه شده است

.

اين کتاب که در شانزده صفحه نخست خود مقدمه هايی از رئيس السادات، آقا محمد گرندی خوژيانی، محمد انور حازم، عبدالباقی هيله من غزنوی، سيد عبدالرحمان سيدی، محمد بشير هاتف و نجم الرحمان مواج را دارد، دربرگيرنده نود رباعی از آيت الله خمينی و ترجمه های پشتوی آنها است که هر قطعه در يک صفحه با تذهيب مينياتوری بچاپ رسيده است

.

رئيس السادات، وابسته فرهنگی سرکنسولگری و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ايران در پيشاور، در سرآغاز کتاب با اشاره به اين ترجمه کتاب می گويد: "ترجمه متون شعری يا غير شعری به نثر بسيار سهلتر از ترجمه شعر به شعر است و در اين راه گاهی شاعر مترجم ناچار از خروج برخی از مفاهيم است تا خواننده زبان دوم بتواند به درک کلام اصلی نزديک شود. کار هنرمندانه استاد مواج اين بوده است که در حد اعلايی اصل مفاهيم را حفظ کرده است.

"

نجم الرحمان مواج مترجم اشعار در بخشی از پيشگفتارش تحت عنوان "پرتوه هايی از تصوف" در اين کتاب می نويسد: "رهبر انقلاب ايران جنبه های گوناگون انديشه و بينش تصوفی خويش را در قالب زيبای رباعی بيان کرده است

."

برگردان رباعيات آيت الله خمينی افزون بر آنکه نمايانگر رعايت امانتداری کامل انديشه و مضمون و درآوردن آنها به شيوه موزون شعر است، امکانات و غنامندی همه جانبه زبان پشتو را نيز نشان می دهد

.

"ترجمه متون شعری يا غير شعری به نثر بسيار سهلتر از ترجمه شعر به شعر است و در اين راه گاهی شاعر مترجم ناچار از خروج برخی از مفاهيم است تا خواننده زبان دوم بتواند به درک کلام اصلی نزديک شود. کار هنرمندانه استاد مواج اين بوده است که در حد اعلايی اصل مفاهيم را حفظ کرده است

."

تسلط چشمگير بر شگردهای ساختمانی هر دو زبان، رسايی افاده، اعتدالگرايی در پردازهای شاعرانه و کاربرد صنايع بديعی از سوی مترجم، اين دستاورد را نيز بدون شک مانند ترجمه رباعيات عمر خيام در ادبيات معاصر پشتو ارزش ماندگاری خواهد داد.

رباعيات آيت الله خمينی توسط محمد جاويد پوپل هنرمند خوشنويس و استاد خطاطی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ايران در پاکستان، به دو شيوه نسخ و نستعليق شيوا خطاطی شده است.

همزمان با چاپ برگردان کنونی، کتاب ديگری از آيت الله خمينی با عنوان "ولايت فقيه" از سوی استاد عبدالباری غيرت به پشتو ترجمه گرديده است.

چند نمونه از رباعيات و ترجمه پشتوی آنها:

شمع محفل

ای روی تو شمع محفل بيماران

وی ياد تو مرهم دل بيماران

بر بستر مرگ ما طبيبانه بيا

ای ديد تو حل مشکل بيماران

برگردان

د محفل شمعه

مخ دی شمعه شی محفل ته د بيمارو

او ستا ياد ملهم کوگل ته د بيمارو

مرگ بستر ته مو طبيب پشانی راشه

دا ستا ليد حلال مشکل ته د بيمارو

هستی دوست

جز هستی دوست در جهان نتوان يافت

در نيست نشانه ای ز جان نتوان يافت

"در خانه اگر کس است، يک حرف بس است"

در کون و مکان به غير آن نتوان يافت

برگردان:

د دوست شتون

دوست هستی نه پرته نه مومی جهان کی

په نشتون کی د ژوند نشه، کوم امکان کی؟

چی په کور کی وی يو کس، يوټکی بس دی

بی له هغه به نه مومی کون و مکان کی

کوی دوست

گر بر سر کوی دوست راهی دارم

در سايه لطف او پناهی دارم

غم نيست که راه رفت و آمد باز است

طاعت اگرم نيست، گناهی دارم

برگردان:

د دوست سيمه

چی د دوست د سيمی لاره کی لا ساه ده

د هغه د لطف تر سيوری می پناه ده

نشته غم چی لار دتلو راتلو ده خلاصه

نلرمه که طاعت، خو می گناه ده

شناسه کتاب:

عنوان: "رباعيات حضرت امام خمينی (پشتو ترجمی سره)"

سراينده: روح الله الموسوی الخمينی

برگردان: نجم الرحمان مواج

خطاط: محمد جاويد پوپل

شمار برگها: ۱۲۸

نوبت چاپ: نخست

شمارگان کتاب: ۱۰۰۰

تهيه کننده: خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ايران در پشاور

چاپخانه: انتشارات ميوند

 

لوستل شوی 1769 ځله Last modified on شنبه, 08 ثور 1397 16:55