وضعیت  چشم در نماز

وضعیت چشم در نماز

وضعیت  چشم در نماز

نماز یعنى اینکه بنی ادم در برابر خالق می ایستد ، و اظهار بندگى خویش را  اعلام میدارد ، و دست نیاز رابه سوى او دراز مینماید .شخصیکه به نماز مى‌ایستد باید محضر الله  را درك كند و بداند در برابر چه مقامى ایستاده است و در نتیجه، وظیفه بندگى را با نهایت خضوع و خشوع به جاى آورد

ادامه په ضمیمه کې

لوستل شوی 1885 ځله