پرسیدن عیب نیست

پرسیدن عیب نیست

پرسیدن عیب نیست،
ولی ندانستن عیب است!

به طور عام معمول است که پرسیدن عیب نیست، ولی ندانستن عیب است! اما شناخت من به این مسأله چنین است که ندانستن هم در امکانات موجود عیب است اګر ما از دین خود از اعتقادات شرعی  خویش و اساس  باور های خویش آګاهی متناسب نداشته باشیم. کسب علم و فهم درست دینی وامور شرعی از جمله مباحث حلال وحرام وجیبه دینی هر شخص مسلمان است ، وکسب این دانش ، برعلاوهء آن سبب مسرت ویافتن راه درست میګردد.  

بلی جای شک نیست که سؤال کردن وشنیدن ویا فهمیدن سوال وجواب آن حق  هر انسان است.

لوستل شوی 2575 ځله Last modified on شنبه, 17 قوس 1397 20:25