دافراط وتفریط ترمنځ بېلونه (فرق) څه ده؟

دافراط وتفریط ترمنځ بېلونه (فرق) څه ده؟

   افراط / بنسټ یې (ف، ر، ط) ده ، وایې :فرط  یفرط  فرطا، مانایې له پولې واووښت ، له پولې اوړي ، له پولې واووښتل شو. دِټولو مانا په تېر وروان مهال کې له پولې یاحد څخه ترېدل یا تجاوزکول دي ، که چېرې په دې حدتېرېدلوکې لویونه یاډېروالی یا مبالغه ووکړو افراط ورته وایې ،چې په عربي جوړښتلار(ګرامر) کې دافعال په تول یاوزن باندې راځي ، په ماتا د خورا تېري وتجاوز .

  تفریط / رېښه یې (ف . ر ، ط) ده ، وایې : فرطا  یفرط  تفریطا مانایې له پولې کښته شو ، له پولې کښته کېږي ، له پولې کښته کول کېږي .

دِټولو مانا په تېر وروان مهال کې ترپولې یا ترحد رسېد لو پورې نیمګړتیا ده ، که چېرې په دې ټیټېدو یاکښته کېدوکې لویونه یا ډېروال یا مبالغه ووکړو تفریط ورته وایي، چې په عربي جوړښتلارکې سرچین یا مصدر ببلل کېږي ، مانایې کمتیا وتقصیر دی.

   لنډیز – د افراط وتفریط  بنسټ ، ریښه وماده یو دی ، خو په ماناکې یو دبل په چپون وعکس دي ، دافراط مانا اوښتل یا تجاوز په ډېروالي کې ده ، دتفریط مانا : اوښتل یا تجاوزپه په لږوالي یا کموالي کې ده .لکه څنګه چې الله(ج) موږمسلمانان په ټولنوکې منځنۍ ټولنه ګرځولي یووایي:(وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (البقرة/ 143.

په همدې ډول باندې مو تاسو منځنۍ ټولنه ووګرځولی، چې دقیامت په ورځ تاسو په خلکوباندې شاهدان یاست، ورسول په تاسوباندې شاهد وي. ((و كلوا واشربوا ولا تسرفوا)).

 

لوستل شوی 8392 ځله Last modified on سه‌شنبه, 11 میزان 1396 14:26