د تطفیف د مبارکې سورې ژباړه اولنډ‌تفسیر د« احمد» له تفسیرڅخه:

د تطفیف د مبارکې سورې ژباړه اولنډ‌تفسیر د« احمد» له تفسیرڅخه:


تطفیف په عبادات کی :
د « امام مالک صاحب په موطا » کې راغلي چې حضرت عمر (رض) یوه ورځ یولمونځ کوونکی ولیده چې رکوع او سجده په لمانځه کې اوهمدغسې دلمانځه نور ارکان په کامل ډول نه ادا کوي، او گوری چی لمونځ په ډیرسرعت او عجله سره ادا کوي، نو حضرت عمر (رض) ورته وفرمایل : « لقد طففت » یعنې ته دالله په حق کې دې تطفیف وکړ


حضرت امام مالک پس له هغه نه چې دحضرت عمر فاروق قول بیانوي ، فرمایي:«لکل شیء وفاء وتطفیف » پدی کې شک نشته چې په هر شي کې اداء دحق په کامل او یاهم تقلیل سره صورت نیسي له هغې جملې نه اودس ، طهارت او لمونځ چې همدغسې دي. همدغسی کمول په عبادت اودخلکو په حقوق کې هغه چی دخلکو حقوق په کامل صورت سره نه ادا کوی  هغوی دمطفیفینو له جملې نه شمیرل کیري.
گرانو لو ستونکو!
  تاسې کولای شئ دا او داسې نورې اسلامي، علمي، څېړنې د« تطفیف دسورې» په دغه لنډ تفسیر کې، چې د«احمد » له تفسیر شریف څخه اقتباس او اخیستل شوای، ولو لئ او مطالعه کړي . دلا زیاتو معلوماتو لپاره لطفاً دلته کلیک وکړئ

 

پاتې په ضمیمه کې ولولئ

.

 

لوستل شوی 1192 ځله