خواب نعمت است

خواب نعمت است

امین الدین سعیدی « سعید افغانی »
امروز در پارلمان افغانستان 109 وکیل به وزیر دفا ع افغانستان رای مثبت به ابقا در وظيفه اش مانند وزیر دادند و فرمودند که میتواند به خواب که وضوء را باطل نمی سازد ادامه دهد.

 

در حدیث که امام ترمذي از شعبه روايت‌ كرده است چنين آمده است‌ : « لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون» ( به تحقيق ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم را ديده‌ام كه بانتظار نماز بيدار می ماندند، تا جايي كه صداي خرناس بعضی از آنان را میشنيدم‌، سپس بلند میشدند و نماز میخواندند و وضوء جديدي نميگرفتند). ابن المبارك‌ گفته است‌: بنظر ما آنان نشسته بخواب رفته بودند.
امام صاحب ابو حنیفه (رح) میگوید : اگر شخص به پهلو خواب شود یابه سرین ها به خواب رود ، وضوء اش می شکند ، واگر به کدام چیزی تکیه زده باشد وخواب شود اگر آن چیز دور کرده شود پس می غلطد باز هم وضؤ اش می شکند. علت آن استرخا المفاصل است وهر زمانیکه استرخا المفاصل بعمل اید دلیلی برای شکستن وضؤ میگردد. از جمله به پهلو خوابیدن سبب سستی مفاصل است وبه پهلو خوابیدن در عادت که از او باد خارج شود.
بصور ت کل حکم نزد امام ابو حنیفه ( رح) همین است که: اگر معقد از زمین بلند شد وضؤ می شکند، ولی اگر مقعد از زمین بلند نشود وضؤ نمی شکند، زیر بر زمین برقرار ماندن مقعد مانع خارج شدن ریح از بدن میگردد.
واما اينكه مسؤلین امور در چه حالت قرار دارند و در نتیجهء این خواب ها چه تعداد مادرها بی فرزند شده و چه تعداد پسر بی پدر و چه تعداد زن بی شوهر و چه تعداد ما به مشکل جدی مواجه میشوند حالت است که وکلای محترم به آن کماحق بخاطر نپرداختند ،که نتیجه همان قحط الرجال شد و آب از آب تکان نه خورد که هیچ چیزی نه شده.
اصل مجازات و مکافات، اصل ترحم بر ملت و اصل تربیت و جلوګیری از وقایع مشابه است.
الهی به حالت ملت مسلمان و افغانان ترحم فرما. الهی این زمامداران را هدایت نیکی فرما. آمین

لوستل شوی 1155 ځله Last modified on شنبه, 16 ثور 1396 22:33