کاوش ها در هده : سخنانیی در کنفرانسی در بانکوک

کاوش ها در هده : سخنانیی در کنفرانسی در بانکوک

زمریالی طرزی
کاوش ها در هده : سخنرانیی در کنفرانسی در بانکوک
سخنران : پروفیسر زمریالی طرزی
استاد دانشگاه ستراسبورگ، فرانسه و مدیر کاوش های هیت باستاشناسی فرانسه در بامیان
. نشر شده در مجلهٔ انستیتوت بررسی جهانی دهماکای، دسمبر ۲۰۱۳
فشردهٔ زنده گی نامه
او در سال ۱۹۳۹ ، در خانوادهٔ طرزی، که با پیروی از غلام محمد طرزی، شاعر سدهٔ نزدهم، این نام را به
حیث نام خانواده گی به کار می برند، در شهر کابل به دنیا آمد

ادامه مطلب در همین لینک

لوستل شوی 3272 ځله Last modified on شنبه, 26 جوزا 1397 13:55