کرکسان

کرکسان

               

باز کرکس ها به پرواز آمدند در آسمان

بر سر نعش ضعیف این وطن دارند فغان

بوی ګند طعمه دزدی و غارت در مشام

خورده اند از جان مردم سالها این ناکسان

ملت بیچاره ، رنجور معاش روز و شب

تیره فکران در پی سود و مقام اند همعنان

چشم بینایی بیاور ملت در خواب وهم

تا که دریابی فساد و فتنهء غارتګران

بر ستیز بر غاصبان دین فریب و فتنه ګر

  مانع  صلح و رفا اند، این ها درهر زمان

باز ګیر بر دست خود را‌ی و توان خویشتن

قدرت ملت بود آزاده ګی را ارمغان

راه پیشرفت و رفا در همت بیدار توست

معرفت باشد بری مفهوم  هستی در جهان

 

لوستل شوی 1723 ځله Last modified on شنبه, 31 سنبله 1397 14:10
دې ته ورته نورې ليکنې « غزل د ګلو تماشا »