اطلاعيه  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

اطلاعيه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

برحسب پلان قبلى قرار بود تا بتاريخ يازدهم دسامبر  سال جاری كنفرانس  علمی سالانه  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و همچنان جلسه نوبتى انجمن  در كشور شاهى هالند تدوير يآبد . 

اما  با کمال تاًسف ، بنابر گسترش مجدد وايروس كرونا ، مجال جمع شدن  حضورى همسلكان و دوستان گرامى از كشور هاى مختلف ممكن نميباشد . 

بدينرو ، شوراى رهبرى انجمن  بدین تصمیم  رسید تا راه بديل را انتخاب و یک مجموعه مقالات مطروحه در كنفرانس را  بحیث  يك كتاب منتشر و طى مباحثات وسيع در رسانه ها ، به علاقمندان معرفى و با نقد و نظر همسلكان عزيز و دانشمندان گرامى ، منحيث يكى از راه مقابله با بحران و مصايب جارى افغانستان با نهاد هاى افغانى و بين المللى شريك نمايد . 

آماج بحث  مطروحه كنفرانس انجمن  يا كتاب مورد نظر ، مسايل و مصايب جارى افغانستان و راه هاى معقول ، ممکن وعملى آن مى باشد كه تحت عناوين آتى تحرير خواهد يآفت :  

 

- سيطره طالبان و استقرار امارت اسلامى شان 

- خلاى بزرگ حقوقى 

- بحران مشروعيت 

- بحث برسمیت شناخت بين المللى و  معيار هاى  جهانى حقوقى

- حاكميت قانون 

- اعمال حق حاكميت ملى 

- دولت ممثل اراده ملى و مبتنى بر واقعيت كثيرالقوامى و تنوع بر اساس تخصص و شايسته سالارى 

- سوال استقلال و ايفاى نقش قيم مآبانه پاكستان 

- دستيآبى به صلح واقعى و پايدار ( Peacebuilding ) كه با مفاهيم جاودان مصؤنيت ، عدالت و ازادى متحقق ميگردد

- مباحث فقه و امارت 

- حقوق و آزاديهاى شهروندان افغانستان 

- حقوق و آزادى زنان افغانستان 

- احترام و رعايت معيار هاى قبول شده حقوق بين المللى مندرج در منشور و ميثاقهاى جهانى سازمان ملل متحد كه افغانستان به آن الحاق و مكلف برعايت ان مى باشد . 

- سيستم ارگانهاى حراست حقوق و نظام قضايى افغانستان 

- مكلفيت هاى اخلاقى جامعه بين المللى ( Moralobligation ) در قبال تراژيدى افغانستان 

- خطر سقوط اقتصادى  ، فاجعه بشرى و مقابله با افت فقر 

- تراژيدى مهاجران ، بيجا شدگان داخلى و كتله هاى اسيب پذير 

- بررسى جرايم بين المللى ( جرايم جنگى و جنايت عليه بشريت ) كه كماكان تداوم دارد و چگونگى ارجاع ان به محكمه جرايم بين المللى ( I C C ) و ايجاد كميسيون حقيقت يآب سازمان ملل متحد 

- ارزيابى راه هاى قانونى بازگرداندن پول و اموال غارت شده مردم و بيت المال

- پروسه تاريخى دولت سازى و شكل گيرى دولت ملى در افغانستان 

- جدل تاريخى قانون گرايان و فقه خواهان ( مشروعه و مشروطه ) 

- دستاورد هاى تاريخى افغانستان در يك قرن گذشته در عرصه حقوق و قانونگذارى 

- ذهنيت تكفيرى 

- اعتراض و مبارزه مدنى  .

 

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در ا روپا  با كمال احترام از حقوقدانان و دانشمندان گرامى صميمانه خواهشمند است تا : 

 مقالات علمى و تحقيقى شان پيرامون مباحث متذكره را  ، الى تاريخ پانزدهم ماه دسامبر به دارالانشاى انجمن گسيل و ممنون فرمايند . 

البته  مقالات حقوقدانان جوان و دانشمندان غير افغان به زبان انگليسى ، فرانسوى و المانى نيز نشر ميگردد . 

 

با حرمت

شوراى رهبری انجمن حقوقدانان افغان  در اروپا

 

ادرس ايميل: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+ 31 (0) 619480048

لوستل شوی 354 ځله