استاد زيار ته لنډه ليکنه وروسته له ناروغۍ نه یې

استاد زيار ته لنډه ليکنه وروسته له ناروغۍ نه یې


په ژوندونې یې چې موږ ونکړو قدر
پس له مرگ به یې بیا څه ژاړو په قبر
درنو هېوادوالو ! :


د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې د پښتو ژبې، ادب و تاريخ ستر استاد او د هېواد ځلانده څېره پوهاند دوکتور زيار تر يونیم مياشتنۍ سختو او مرگاني ننگونو روسته روغ راووت نو ځکه خو مې دا وپتېیل چې ټولو مينه والو او دوستانو ته يې زېری ورکړم تر څو دې لویې خوښۍ کې گډون وکړي ، د ده د ناڅاپي ناروغۍ د پېښې په اړه به تاسو ته روسته پوره مالومات درکړ شي .
هم میهنان ارجمند ! جایی مسرت است که استاد پوهاند دوکتور زیار ، زبانشناس ، تاریخ شناس و ادب شناس والاگهر و شهیر زبان پشتو کشور از مریضی نهایت دشوارگذار و جانکاه یکنیم ماهه سلامت بدرآمد ، لازم دانستم تا امژده این خوشی را با دوستداران و عزیزانش شریک سازم .

گران او په زړه کې مېشت سېلنی صاحب
[د پښتو ژبې، ادب و تاريخ ستر استاد پوهاند دوکتور زيارتر سختو يومياشتنيو مرگاني ننگونونو روسته روغ راووت او مينه والو او دوستانو ته يې زېری ورکوو]

!

لوستل شوی 333 ځله