محمد سهيل تندر

ډېـر دَ  پخـوانـه دا  روايـت راروان  دے چې فلانـکـےاو دَ فلانکي شاعـري ، ولې نـن زۀ خپـل قلـم دَ يـو

...

   محمد عالم افتخار
                                                        فقط  دو چیز بیکران است:
                                                        کائینات و حماقت بشر.
                                                         ولی من در مورد اولی؛ تردید دارم....

به قلم الهه افتخار
تا جاییکه من درک کرده ام فرهنگ های ما اقوام و قبایل افغانستان همه یک ارزش مثبت کلان دارد که آن «مردانگی» است؛ مردانگی

...

محمد عالم افتخار

چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 2)                          
درین بخش میخوانید:
ـ روح

...