شعرونه

د مولانا د یو شعر ژباړه

د مولانا د یو شعر ژباړه

بنمای رخ كه باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب كه قند فراوانم آرزوست ‎ ‎ښکاره کړه رات...

ژوند لیک

د ارواښاد ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار پېژندنه !

د ارواښاد ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار پېژندنه !

ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار : الحاج ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار د مرحوم خيرګل زوی...