چهارشنبه, 29 جدی 1400 22:27
د ژوند بيړه تر پرون سبا زیاتېږي
فرصتونه د آرام او خوب ورکېږي
نه د لوبې او هوسا فرصت پیدا شې
ښه وختونه په جګړو او غم تېرېږي
جمعه, 10 جدی 1400 21:55
که خندا او که ژړا ده ټول له ما ده
که دنیا خوږه ، ترخه ده هم له ما ده
چېرته مینه او رښتیا د زړه صفا ده
یا خوره د قهر څپه، دا هم له ما ده
شنبه, 27 قوس 1400 19:55


سبلت و هیش چه معنی دارد
چرک و تخریش چه معنی دارد
از پس و پیش چه معنی دارد
اینقدر ریش چه معنی دارد
غیر تشویش چه معنی دارد

یکشنبه, 21 قوس 1400 20:06

ژوند ولاړ

 ورځ ولاړه

شپه ډوبه په تیاروکې

دا د چا په انتظار

سپوږمۍ به راخېژي

چهارشنبه, 08 جدی 1400 18:41

د عبدالملک پرهیز ژباړه

بېګا چې ومې تړه ور، مست په شراب مې کړله

سپوږمۍ چې څومره ور واهه له ور ځواب مې کړله

د ختا ترک دې ولیده ، زما د ځان دښمن شو

په درست ژوندون ، په خطا ما د دوست خطاب کوله

دوشنبه, 31 جوزا 1400 22:15


شعر از: جمال ناصر اصولي
برگردان: عزیزی غزنوی


این مردم شخ بروت تاریخ ما
جانا می دانی ما حالا چه کار می کنیم؟
ما خانه و مکتب را آتش می زنیم
ما کودکان را در شکم مادر می کشیم
ما بازار ها را ویران می کنیم

دوشنبه, 13 دلو 1399 18:42

د عبدالملک پرهیز ژاړه

۱
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند

راشه واوره د شېلۍ حکايتونه

د بېلتون له لاسه کړي شکايتونه

یکشنبه, 02 سنبله 1399 20:16

انجنیرعبدالصبورساپی

ستا ښاېسته رخسار یاد کړم که نکړمه

په خیالونودې زړه ښاد کړم که نکړمه

نارام زړګی مې ترسهاره په ترپا وي