چهارشنبه, 08 اسد 1399 20:11

 

پوهندوی شیما «غفوری»

 خواب می بینم زمین لرزان شده

طفل روحم چون گلی پاشان شده

خواب می بینم که گرگان هر کجا

قاضی و مشاطه و دربان شده

دوشنبه, 30 سرطان 1399 18:44

عبدالملک پرهيز
نن شپه سر کې زما غوغا ده
زړه کې بل د عشق رڼا ده
ځان په جګ آسمان کې وينم
هلته بل شانې دنيا ده

پنجشنبه, 19 سرطان 1399 20:55

 

دا  افغان ماشوم  ساکن د قبرستان دی

تور لحد کې  یئ خواخوږی بندیوان دی

 

ددې خاورو سره خاورې یې هستي  ده

چې ماشوم  په دې حال او په دا شان دی

سه‌شنبه, 17 سرطان 1399 19:08


باید به در خانۀ دلدار بگریم
سر در قدم یار نهم زار بگریم
بیهوده چه در کوچه و بازار بگریم
تا چند به هر مرده و بیمار بگریم
وقت است بخود گریم و بسیار بگریم

پنجشنبه, 06 سرطان 1398 13:33

Media

چهارشنبه, 03 دلو 1397 16:17

شاعر : سمیع الدین افغانی

راشه چې سپرلی دې شم

راشه چې سپرلی دې شـم ګلـــزار دې شم

راشـــــه چې د بدې ورځې یار دې شـــــم

ستـــــــــا د پـــــــاکې مینې محبت کې یار

ژوندشمـــــه وږمه شمــــــه بهار دې شم

Media

دوشنبه, 13 اسد 1399 17:05

بنمای رخ كه باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب كه قند فراوانم آرزوست

 

‎ ‎ښکاره کړه راته مخ ، د ګل او بڼ هيله لرم

را خلاصې دې کړه شونډې چې د شات هیله لرم

جمعه, 27 جدی 1398 23:44

ژباړن عبدالملک پرهیز 

د هغه لیدو ته تل ځه چې د زړه په حال خبر وي

هغه ونې لاندې تل ځه چې يې څانګې له ګل ډک وي

د عطرونو دې بازار کې ګرځه مه لکه وزګاره

په هغه دکان کې کېنه چې خواږه يې په دکان وي

پنجشنبه, 05 جدی 1398 21:06

 

‎ ‎دعبدالملک پرهیز ژباړه

اين قافله عمر عجـب ميگذرد

درياب دمي کـه با طرب ميگذرد

ساقي غم فرداي حريفان چه خوري

پيش آر پياله را که شب ميگذرد

جمعه, 11 عقرب 1397 20:02


ژباړن عبدالملک پرهيز

ژوند څه دی

ژوند ته وگــوره ژونـد څـه دی هـمـه کـار دی هـمــه کـار دی

هغه ژوند په مرگ حسـاب دی په دنيــا چې بې روزگــار دی

د عـمـل پـــه لـــويــه لاره ځـي وخـــتـــونـــه نــــه ودرېـــږي

ای پــښـــتــونــه! څه ته ناست يې ستا و چا ته انتظار دی