عزیزاللّه(حقپال)    

  محترم حامد کرزی د افغانستان پخوانی اولسمشر وهء هغه پداسی وخت او حالت کی 

...

نوشته کریم پوپل
تیزاب پاشی یکی از انواع شدید خوشونت  بوده که زیاده زنان قربانی این وحشت می‌شوند. اسید پاشی منجر به از بین رفتن جلد، بینائی

...

نوشته کریم پوپل

علی عسکر لعلی زاده  (۲۸ سنبله سال هجری شمسی  ۱۳۳۸ مطابق ۱۹ سپتمبر ۱۹۵۹ ) شهر کابل  فتبالیست و

...

پوهندوی دوکتور سیدحسام(مل)                   

    شا ترینی نه پوهیده چی دکلی دځوانا نو زړونه یی د خپلی اورینی مینی کوربه

...

نوشته کریم پوپل
اقتصاد زراعتی عبارت از اصل اصول اعمال اقتصادی  بر استفاده   موثر از نباتات و دامداری  میباشد. وهم گفته

...