لیکونکي
  :فینین کوننګهم  ( finian Cunningham
)                                                                                       
سرچینه اودخپریدو نیټه  :
                                      . »« انفارمیشن کلیرنګ هوز

...

نوشته کریم پوپل
در افغانستان الی اکنون ۲۸۶ معدن فلزات را کشف نموده‌اند. معادن فلزات در زیاده نقاط افغانستان وجود دارد. تا فعلاً ۱۲ معدن مس ۷ معادن طلا و پنج

...