مقالې

طالبانو روحیه بایللې

طالبانو روحیه بایللې

اېمل پیاوړی د طالبانو ترمنځ داخلي اختلافات، د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري په دوی مرګوني بریدونه، پاکستان کې د داخلي کشمکشونو، د سیمې د بدلونونو او ځینو نورو...