مقالې

«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟!

«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟!

محمد عالم افتخار صرف نظر از اینکه مذاکرات و معاملات ... بین الطالبانی و الامریکایی و بین الافغانی ی بیرون افغانستانی هست نیست؛ خوب است خوب نیست؛ سرانجام خیری دارد...